Tillfälligt tillgänglighets­utlåtande

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen tidaholm.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att tidaholm.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Våra pdf:er är inte alltid tillgängliga. Vi kommer inom kort att uppdatera vår sida med en koppling till vårt ärendehanteringssystem som kommer att åtgärda problemet för majoriteten av pdf:erna. Övriga pdf:er kommer vi att se över för att säkerställa god tillgänglighet.
  • På grund av missbruk måste våra formulär skyddas med en så kallad captcha. Vi undersöker för närvarande vilka alternativ som finns.
  • Vi textar alla våra filmer men har inte möjlighet att texta livesändningar. De innebär att våra sändningar från Kommunfullmäktige inte textas, dessa textas inte heller i efterhand.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

  • e-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
  • telefon: 0502-60 60 00

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver att kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Kontakt

Miranda Bergsten

Kommunikatör

Telefon: 0502-60 60 32

E-post: miranda.bergsten@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 september 2019