Besvarade synpunkter

Vi är glada över att vi får så många synpunkter och förslag!

Här kan du läsa många av de synpunkter som skickas till oss, vi publicerar dock aldrig frågor och svar som rör individärenden, uppgifter som är belagda med sekretess eller om kränkande uppgifter förekommer.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 mars 2024