Markanvisningstävling - Södra Rosenberg etapp 2

Exempelbild för mall

Tidaholms kommun öppnar upp möjligheten för byggnadsföretag att visa deras vision/förslag på hur kommunens nyaste stadsdel skulle kunna utvecklas på Södra Rosenberg. Detta görs i form av en markanvisningstävling.

26 juni 2024 öppnar tävlingen för Södra Rosenberg etapp 2 och pågår till och med 23 september.

Efter avslutad tävling granskas inkomna förslag av Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsnämndens markanvisningsgrupp. Val av aktör baseras på det förslag/vision som sammansvetsar området bäst, samt bidrar mest till kommunens hållbara utveckling.

Läs mer om området och vad som krävs för att vara med och tävla på kommunens hemsida - Markanvisning - Tidaholms kommun Länk till annan webbplats.

Vad är en markanvisning?

I plan- och bygglagen (PBL) definieras begreppet markanvisning som: ”en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”.

Om kommunen och byggherren under förhandlingsprocessen enas om formerna för en kommande exploatering, kommer markanvisningen att ligga till grund för ett marköverlåtelseavtal som tecknas mellan parterna.

Kontakt

Rickard Wikdahl

Utvecklare

Telefon: 0502-60 60 67

E-post: rickard.wikdahl@tidaholm.se