Ny gruppbostad planeras för boende på Linden, Hellidshemmet

Exempelbild för mall

Efter beslut om ombyggnation av Hellidshemmet står det nu klart att skapa nya lokaler för Lindens gruppbostad. Efter noggranna överväganden och utredningar har kommunen identifierat Rosenbergsområdet som lämplig plats för nya gruppbostaden.

I april 2024 godkände Kommunfullmäktige en investeringsbudget på 118 miljoner kronor för att bygga ut Hellidshemmet och skapa nya lokaler för Lindens gruppbostad. 13 juni 2024 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att färdigprojektera en ny gruppbostad för LSS-boendet Linden på Ljungvägen, Tallriset 11–13 i Tidaholm.

En bygglovsprocess kommer att inledas och ny tidplan behandlas politiskt med beslut i Kommunfullmäktige under hösten 2024.

Bilden visar platsen för vart det planeras bygga nya gruppboendet

Ny gruppbostad - del i projektet Framtidens äldreboende

En ny gruppbostad för LSS-verksamheten Linden är en del av projektet där Skanska har tilldelats entreprenaden. Byggstart planeras till februari 2025.

Vad är en gruppbostad?

En gruppbostad är en permanent bostad med särskild service för vuxna med omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt för att säkerställa högsta möjliga trygghet och stöd för dess boende. Det planeras att ha en hemlik miljö med tillgång till en trädgård och enkelt tillgängligt i ett plan för att passa de boendes behov.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se