Torka i skog och mark ökar risken för bränder

Exempelbild för mall

SMHI gick under måndagen den 20 maj ut med en varning gällande förhöjd risk för bränder i skog och mark. I dagsläget ligger inget beslut om eldningsförbud men stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Under perioder med förhöjd brandrisk är det viktigt att du håller dig informerad om vad som gäller. På så sätt kan vi förhindra att onödiga bränder uppstår i skog och mark. Nedan finns källor du kan använda för att hålla dig uppdaterad för att förhindra bränder i skog och mark.

SMHI - Varningar och meddelanden

MSB - App i mobilen "Brandrisk Ute"

Brandrisk Ute är en app från MSB som riktar sig till privatpersoner. Brandrisk Ute är en app till din telefon som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Det finns även möjlighet att välja engelska som språk i appen.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se