Nu sänker vi farten i Tidaholm

Exempelbild för mall

Samhällsbyggnadsnämnden tog den 16 maj beslut på att sänka bashastigheten i Tidaholms kommun. I tättbebyggda områden kommer den generella hastighetsbegränsningen 40 km per timme att gälla, om ej skyltar anger annat. Det nya beslutet träder i kraft under våren 2025.

Beslutet om sänkt hastighet i kommunen är baserad på invånarnas säkerhet och hälsa. En hastighetssänkning minskar risken för allvarliga olyckor och ökar tryggheten i stadsmiljön, inte minst för våra barn och äldre. Den bidrar till minskat slitage på våra vägar, vilket i sin tur leder till färre farliga partiklar från trafiken. Sänkningen bidrar även till minskat utsläpp av växthusgaser.

Utanför förskolor, skolor, äldreboenden, och andra platser där barn och äldre rör sig kommer precis som idag hastighetsbegränsningen 30 km per timma att gälla.

–Många andra kommuner har redan infört 40 som bashastighet och nu gör vi det i Tidaholm också. Vi vet från forskning att det blir säkrare och tryggare i trafiken. Tvärtom vad man kan tro ska det inte heller påverka restider på till exempel Ringleden särskilt mycket, säger Ambjörn Lennartsson (M), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Genom att sänka farten hjälps vi åt att skapa en säkrare trafikmiljö och stöttar arbetet att nå målet med en nollvision för döda och skadade i trafiken. Det bidrar samtidigt till bättre folkhälsa och till ett hållbart samhälle.

–Genom att sänka farten tar vi ett stort steg för bättre säkerhet på våra gator. Vi tror det här beslutet kan rädda människoliv och dessutom stödjer det en hållbar utveckling, säger Tony Pettersson (S), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Arbetet med att byta skyltar till den nya hastighetsgränsen börjar under första halvåret 2025 och kommer genomföras i tättbebyggda områden i Tidaholm, Ekedalen, Fröjered, Folkabo, Madängsholm och Kungslena. Kostnaden för genomförande beräknas till ca 150 000 kr.

Kontakt

Ambjörn Lennartsson

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Niclas Ljungblom

Avdelningschef gata och park

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se