Tidaholm gör en riktig förbättring i det lokala företagsklimatet

Exempelbild för mall

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Idag släpptes enkäten inkluderande det sammanfattande omdömet där Tidaholm klättrar från 3,5 till 3,7 på en 1-6 gradig skala. Sverigesnittet är 3,5.

I september släpps rankingen. Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen.

Enkätsvar där Tidaholms kommun höjer sig jämfört med föregående år: skolans kontakter med lokala näringslivet (+0,5), konkurrens från kommunens verksamheter (+0,5), information till företagen (+0,3), påverkan av brottslighet/otrygghet (+0,3), kommunpolitikers attityder (+0,3), tjänstepersoners attityder (+0,3), allmänhetens attityder (+0,3), kommunens service och bemötande (+0,1), dialogen med kommunens beslutsfattare (+0,1).

Så kan företagsklimatet förbättras enligt företagen

  1. Minskad brottslighet och ökad trygghet
  2. Förbättra det lokala vägnätet
  3. Bättre dialog mellan kommunen och företagen
  4. Fler som går en yrkesutbildning
  5. Fler bostäder

–Det är ett glädjande besked att vi stiger det sammanfattande omdömet. Vi i den politiska majoriteten prioriterar företagsklimatet väldigt högt. Det är ett av våra tre verksamhetsmål för mandatperioden att förbättra detta. Vi tar till oss resultatet och jobbar vidare på att bli ännu bättre. Ett starkt näringsliv är avgörande för Tidaholms framtid, säger Runo Johansson (L), kommunstyrelsens ordförande.

–Fantastiskt kul att vi fortsätter att stärka företagsklimatet i Tidaholms kommun. Vi gör detta tillsammans med vårt fantastiska näringsliv i Tidaholm och det bådar gott för hela kommunens tillväxt, säger Tidaholms kommuns Näringslivs- och kommunikationschef Linnea Bengtsson.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se