Nominera till stipendier inom idrott, kultur och föreningsliv

Diplom med röd rosett runt

Vet du någon som bör uppmärksammas för sin insats inom idrott, kultur eller som föreningsledare? Eller är du själv denna person?

Nu är det dags att nominera till Tidaholms kommuns stipendier. Senast 15 september behöver vi din nominering till följande stipendier:

Kulturstipendium

Kulturstipendiet är avsett att vart annat år delas ut till person, personer eller organisation som gjort en betydelsefull insats för, framstående prestation inom, eller på ett förtjänstfullt sätt gagnat kulturlivet i Tidaholms kommun.

Fritids- och idrottsstipendium

Fritids- och idrottsstipendiet är avsett att vart annat år delas ut till person, personer eller organisation som gjort en framstående prestation eller på annat sätt bidragit till Tidaholms kommuns fritid- och idrottsliv.

Föreningsledarstipendium

Föreningsledarstipendiet är avsett att vart annat år delas ut till person, personer eller organisation som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten.

Nominering med motivering kan antingen mailas till kultur.fritid@tidaholm.se eller skickas till:
Tidaholms kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
522 83 Tidaholm

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 0502-60 62 10

E-post: kultur.fritid@tidaholm.se