Välkommen på möte om framtidens äldreomsorg

Tidaholms kommun planerar att göra en omfattande satsning inom äldreomsorgen och dess lokaler för att möta kunna framtidens krav och behov. Med anledning av detta bjuder kommunen in dig som vill veta mer till ett informationsmöte.

Under mötet får du information om bakgrunden till satsningen, vilka möjliga lösningar som finns, faktorer att ta hänsyn till och hur beslutsprocessen ser ut. För att skapa en öppen dialog ges även möjlighet att ställa frågor.

Från Tidaholms kommun deltar: Runo Johansson (L), kommunstyrelsens ordförande, Ingela Backman (S), oppositionsråd, Anna Andersson, huvudprojektledare samt sakkunniga representanter från kommunen.

Mötet sker tisdagen den 22 augusti klockan 18 i Kyrkan hus, Norra Kungsvägen 6.
Ingen föranmälan krävs.

Om satsningen

Kommunernas särskilda boenden (SÄBO), är anpassade för att erbjuda trygg och professionell vård och omsorg till äldre personer som inte längre kan bo självständigt i sina egna hem. I Tidaholms kommun finns idag cirka 140 platser fördelat på fyra olika boenden, Lindängen, Solvik, Midgård och Hellidshemmet.

Under 2022 fick kommunens SÄBO vid Solvik ett brandföreläggande på grund av brister i brandskyddet. Efter att kommunen vidtagit kompensatoriska åtgärder har brandskyddet fått dispens men med krav att åtgärda bristerna permanent senast 2028. I samband med detta stod Tidaholms kommun inför ett vägval. Göra en mindre lösning och enbart åtgärda bristerna på Solvik eller en mer omfattande satsning på hela kommunens äldreomsorg.

För att se vilka alternativa lösningar som finns har kommunen gjort en förstudie av lokalbehovet som resulterade i åtta olika förslag på lösningar. Av dessa åtta, har kommunfullmäktige beslutat om att utreda fyra vidare. Kommunen har avsatt cirka 200 miljoner för projektet. Beslut om vilket alternativ som ska slutprojekteras beräknas tas i kommunfullmäktige den 27 november.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se