Varning från SMHI - Höga flöden i Västra Götaland

UPPDATERAD 2023-08-08. SMHI har utfärdat gul varning med risk för höga vattenflöden i samband med att stora regnmängder väntas komma under tisdag och onsdag.  Håll dig uppdaterad på SMHI för eventuella ändringar gällande väder varningar.

Hur kan det påverka mig?

  • Byggnader kan komma att påverkas av det höga flödet i form av översvämning i källare osv. Det är viktigt att man gör det man kan för att undvika skador på sin egendom.
  • Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda din fastighet. Det är även viktigt ur försäkringssynpunkt.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) råder allmänheten att följa väderprognoserna noga inför ett oväder. Två av MSB:s viktigaste råd inför en eventuell översvämning är att bygga tillfälliga barriärer av sand och jord, samt vara redo att pumpa ut vatten från källare.
  • Förbered dig för översvämning (msb.se) Länk till annan webbplats.

SMHI varningar och meddelanden

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se