Barn i Föräldras Fokus (BIFF)

En kurs för föräldrar som har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn. Syftet med kursen är att synliggöra barns behov och situation genom att arbeta med frågan: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?”

När föräldrar är i konflikt kring en vårdnad, boende eller umgänge tappar vederbörande ofta fokus på vad som är barnets bästa. Målet är därför att föräldrarna under utbildningen ska reflektera över barnets upplevelse av aktuell situation samt förstå vad de kan göra annorlunda för att förbättra barnets välmående.

Utbildningen består av gruppträffar som äger rum vid tre till fyra tillfällen om 2–2,5 timmar. Kursen är kostnadsfri. Under utbildningen träffas vårdnadshavare i liknande situation med möjlighet att samtala om och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid en separation samt hur konflikter mellan vårdnadshavare påverkar barn.

Kommande kursstarter

Utbildningar erbjuds löpande. Nästa kurs startar vecka 37.

Information och anmälan

För mer information och anmälan kontakta familjerådgivningen på
telefon 0515-88 62 59, måndag-fredag klockan 08.30-09.30 eller mejla
familjeradgivningen@falkoping.se.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se