Vad fick invånarna för pengarna år 2022?

Tidaholms kommun ansvarar för ett stort antal verksamheter som ska komma invånarna till godo. Den samlade kostnaden för kommunens välfärd och service år 2022 var 1086,6 miljoner kronor. Vad användes pengarna till?

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden står för den största andelen av kommunens kostnader. År 2022 uppgick summan till 429,2 miljoner, vilket motsvarar 39 procent av nämndernas utgifter. Dessa medel används för att bedriva och utveckla förskolan, grundskolan, grundsärskolan, fritidshemmen, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och kulturskolan.

Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden står för 36 procent av kommunens kostnader, totalt 388,7 miljoner år 2022. Dessa medel används för att bedriva och utveckla äldreomsorgen, individ och familjeomsorgen, verksamheter inom LSS, socialpsykiatri, missbruksvård, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsenhet och utbetalning av försörjningsstöd.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden står för 15 % av kommunens kostnader, totalt 158,4 miljoner år 2022. För dessa pengar fick kommuninvånarna bland annat service i form av vattenförsörjning och avlopp, avfallshantering, underhåll av gator och parker, snöröjning, måltider inom skola och omsorg, samt arbete med samhällsplanering.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden står för 4 % av kommunens kostnader, totalt 43,7 miljoner år 2022. Nämnden driver och utvecklar bland annat bibliotek, badhus, idrottsanläggningar, motionsleder, Vulcanen med Tidaholms museum, Barnens hus och Turistbyrå samt andra kulturlokaler. Nämnden anordnar även kulturevenemang och öppen ungdomsverksamhet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen står för 6% av kommunens kostnader, totalt 66,6 miljoner år 2022. Dessa medel bekostar kommunens administration av IT, kommunikation, personal, ekonomi, verksamhetsutveckling, nämndadministration, allmänna val och juridik. Kommunstyrelsen står också för utveckling av det lokala näringslivet samt kommunens kostnader för pensioner.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se