Brottsförebyggande rådet redovisar sin årsrapport för 2022

Översiktsbild över Tidaholm nattetid

BRÅ har under året 2022 arbetat mycket med att bekämpa skadegörelse och otrygghet på stan. Åtgärder som gjorts har varit verksamma och man upplever att det blivit lugnare och tryggare på stan.

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för polisen, räddningstjänsten och hyresvärdarna i Tidaholm. Rådets uppdrag är att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet.

Under 2022 har rådet bland annat arbetat med följande frågor:

  • BRÅ har arbetat för att återstarta Nattvandrarna i Tidaholm. Flera informationstillfällen kring otrygghet på stan anordnades under hösten till allmänhet och näringsliv.
  • Kommunen, Polisen och näringslivet har startat projektet Trygg i Tidaholm. Unga med a-traktorer har erbjudits att bidra till tryggheten på stan genom att felanmäla klotter, skadegörelse osv.
  • Stora insatser har under året gjorts för att utveckla trafikmiljön. Av gjorda trafikmätningar visar samtliga att medelhastigheten hålls på 50-sträckor i centrala Tidaholm.
  • Informationsträffar har genomförts för näringslivet med anledning av skadegörelse, inbrott och stölder.
  • Polisen bistår med arbetet kring grannsamverkan. Tidaholms kommun stöttar föreningen Grannsamverkan med ett bidrag.
  • Elevhälsan har fortsatt att rikta Tema livsstil, som handlar om sömn, kost, motion, alkohol, narkotika osv., till elever. Polisens material ”Föräldraskolan” används till föräldrar.
  • Ett drogförebyggande arbete är inlett mellan kommunen och flera samarbetsparter. Tanken är att arbeta fram ett material som ska nå elever i högstadiet och gymnasiet årligen.

Ta del av hela rapporten:

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se