Idag besöker Landshövdingen Tidaholms kommun

Landshövding Sten Tolgfors är på resa för att besöka alla 49 kommuner i Västra Götaland och idag 19/4 är Tidaholms kommun på tur. Förutom Tidaholm besöker han även Hjo och Tibro kommun under dagen.

Agendan för dagens besök

Länsstyrelsens punkter:

  • Regional utveckling och grön omställning.
  • Civilt försvar samt demokrati.

Kommunens punkter:

  • Läget i kommunen, vad är på gång framöver.
  • Viktiga aktuella frågor så som småskalig vattenkraft och Länsstyrelsens tillståndsgivning gällande att plantera ut fisk på Hökensås.

Deltagare vid besöket i Tidaholm

Från Länsstyrelsen: Sten Tolgfors, Landshövding. Sandra Brantebäck, Avdelningschef för vattenavdelningen. Melsik Harytjunjan, Praktikant och samordnare av kommunbesöken.

Från Tidaholms kommun: Runo Johansson, Kommunstyrelsens Ordförande. Emma Graaf, Fullmäktiges 2:e vice Ordförande.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se