Aurora 2023 - Hela Sverige övar!

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövning Aurora 23 mellan 17 april till 11 maj 2023. Aurora 23 är en av de största försvarsövningarna i Sverige på många år. Förutom Försvarsmakten deltar flera myndigheter, regioner, kommuner och frivilligorganisationer samt ett antal nationer.

Övningen bygger på ett scenario där Sverige utsätts för ett väpnat angrepp och utspelar sig främst i södra Sverige, med ungefär 26 000 deltagare från Sveriges förband. Övningen kommer både synas och höras och sker på mark, i luften och till sjöss.

Mer information om övningen och karta för varje län som berörs hittar du på Försvarsmaktens webbplats:

På webbplatsen finns även information om övningen på engelska.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se