Insikt - Servicemätning av kommunens myndighetsutövning

I Tidaholms kommun deltar vi i Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Myndighetsområden som Tidaholms kommun mäter är bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedel. Det kan exempelvis vara du som privatperson som sökt ett bygglov hos kommunen som får efter ärendes avslut frågor om hur du upplevt kontakten med kommunen. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att förbättra vår service. Du som är företagare kan få frågor gällande miljö- och hälsoskydd och livsmedel.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se