Tidaholms kommun visar sitt stöd för Ukrainska folket

Ett år av sorg, smärta och lidande. Ett år av rädsla att förlora någon nära. Ett år av skördade offer för kriget. Kommunstyrelsens ordförande Runo Johansson framför sina tankar och visar sitt stöd. Filmen är en del av ett initiativ från Ukrainas ambassad. Den kommer därför även publiceras på ambassadens hemsida och facebook.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se