Medborgarlöfte 2023 mellan Tidaholms kommun och Polisen undertecknat

Den 13 februari undertecknades 2023 års medborgarlöfte mellan Tidaholms kommun och Polisen. Arbetet med att bekämpa narkotika och öka tryggheten i kommunen fortsätter.

Medborgarlöftet är en del av lokalpolisområde Östra Skaraborgs och Tidaholms kommuns samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten. I samband med undertecknandet hålls ett givande samtal där man pratar igenom året som varit och de åtgärder som gjorts.

Löftet 2023

Under 2023 kommer Polisen och Tidaholms kommun att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika i kommunen. Syftet är att minska narkotikaanvändandet, främst bland de yngre.

Sammanfattning för 2022

Det var en orolig höst 2022 och ett stort gemensamt arbete har gjorts från både kommun och polis med bl.a ökad närvaro på stan vilket gett ett gott resultat, säger Anna-Lena Mann Kommunpolis i Tidaholms kommun.

Polisen har 2022 arbetat aktivt med kontaktsökande och brottsförebyggande åtgärder så som besök i skolor och fordonspatrullering m.m för att öka tryggheten och minska förekomsten av brott.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se