Kommunen inleder arbetet mot nya mål

Under en dag samlades ledande politiker och tjänstemän för att få en lägesbild av kommunens utveckling, utmaningar och möjligheter.

Den 27 januari träffades kommunens ledande politiker och tjänstemän till konferensen Framtidsdagen. Konferensen, som ägde rum på Fyranhuset i Tidaholm, markerade ett avstamp för budgetarbetet år 2023. Dagen inledde också arbetet med att ta fram helt nya mål för Tidaholms kommun. Frågan för dagen var: vilka frågor bör kommunen kraftsamla kring under 2024 till 2027?

Dagen inleddes av en omvärldsanalys från Per-Anders Östby från Kairos Future AB. Därefter presenterade ekonomichef Louise Holmvik och kvalitet- och verksamhetsutvecklare Lena Kulin Demker en prognos för kommunens ekonomi och befolkningsutveckling samt utmaningar inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

En stor utmaning under kommande år gäller finansiering och kompetensförsörjning till kommunens verksamheter. Det beror på att andelen invånare som förvärvsarbetar krymper i förhållande till andelen äldre och yngre invånare. Samma utveckling sker i många kommuner över hela landet. Lägesbilden visar också att många av kommunens verksamheter fungerar väl i dagsläget.

Politiker och tjänstepersoner gavs också tillfälle att utbyta tankar och kunskap om kommunens utveckling och framtid. Politikernas reflektioner ska nu sammanfattas och lämnas vidare till kommunstyrelsens budgetberedning. Därefter fortsätter budgetberedningen arbetet med att ta fram förslag till nya mål för Tidaholms kommun för perioden 2024–2027, och en strategisk plan med budget för år 2024 – 2026.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se