Västra Götalandsregionen rekommenderar att hålla syskon hemma från förskolan

Just nu är många barn i Västra Götaland smittade med RS-virus. De allra yngsta barnen smittas oftast av äldre syskon som går på förskola.

Västra Götalandsregionen rekommenderar den som har möjlighet, att hålla syskon hemma från förskolan om det finns barn under sex månader i familjen.

Tidaholms kommun har beslutat att man får ha sin barnomsorgsplats kvar i två månader utan att placeringen sägs upp trots att den inte nyttjas. Detta utifrån de rekommendationer Västra Götalansregionen kommit med. Avgift utgår dock som vanligt.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se