Snöröjningen pågår för fullt i kommunen 21/11

Kommunen och andra väghållningsansvariga snöröjer och halkbekämpar så fort som går efter all snö som fallit. Tänk på att vara försiktig i trafiken och anpassa farten efter väglaget!

Kommunen prioriterar i första hand gång- och cykelbanor, större gator och genomfartsleder. Förutsättningarna för snöröjningen och halkbekämpningen är olika vid varje tillfälle och därför finns det ingen exakt tid för när snöröjningen eller halkbekämpningen sker på en viss gata.

I länken nedan finns mer information om kommunens arbete vid halt väglag och snö.

Fastighetsägare

Du som fastighetsägare har alltid ett ansvar för området vid din fastighet. Där plogbilarna kör blir det exempelvis ofrånkomligt en snövall och det är du som fastighetsägare som ska röja framför din infart. Du är också ansvarig för snöröjning av gångbanan. Behöver du sand eller flis för halkbekämpning är du välkommen att fylla en hink vid kommunens förråd på Västra Ringvägen 2. Tänk på att snö inte får forslas ut på gångbana och gatumark.

Kontakt

Tidaholms kommun

Kontaktcenter

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se