Hur ökar vi tryggheten i Tidaholm? #tryggitidaholm

Välkommen den 22 november kl. 18 till en informationskväll på Sagabiografen. Vi informerar om kommunens lägesbild.

Tidaholms kommun vill öka tryggheten på stan kväll- och nattetid. Välkommen till en informationskväll om kommunens, Nattvandrarnas och polisens arbete mot skadegörelse i Tidaholm. Vi informerar om lägesbilden samt om de olika åtgärder som görs.

Vad påverkar barn och ungas beteende i dagens samhälle? Hur kan du som förälder eller medborgare engagera dig för att öka tryggheten?

  • Vi bjuder på fika och tid för frågor ges.
  • Anmälan senast 18 november.

AnmälanGodkänner du att vi behandlar dina personuppgifter? * (obligatorisk)
Godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter?

I Tidaholms kommun ska varje behandling av personuppgifter ske enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder samt att du kan kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Mer information om hur Tidaholms kommun behandlar dina personuppgifter finns på vår webbplats, tidaholm.se/personuppgifter.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se