Föreläsning - Att våga mötas i det som är svårt

Välkommen att delta onsdagen den 2 november på en digital föreläsning om psykisk ohälsa och suicidprevention. Psykisk ohälsa är ett komplext samhällsproblem. Varje år tar cirka 200 personer sitt liv i Västra Götaland och uppskattningsvis görs 2 000 suicidförsök.

Tidaholms kommun har antagit en handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention för att verka för en nollvision mot suicid.

En del i arbetet är att erbjuda en basutbildning till medarbetare och politiker om hur man kan bemöta någon som mår dåligt. Civilsamhälle och invånare är också välkomna att delta. Utbildningen hålls av överläkare Ullakarin Nyberg som har mångårig erfarenhet som psykiatriker, föreläsare och suicidforskare.

  • Tid: 2 november kl.18-20
  • Plats: Utbildningen är digital och kan genomföras enskilt eller tillsammans
  • Anmälan & frågor sker till: malin.gustafsson@tidaholm.se

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se