Vi jobbar vidare med utvecklingen av företagsklimatet

4 oktober 2022 var det näringslivsråd där man tittade närmare på Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning och företagsranking.

Näringslivsrådet hade ingående dialog kring varje enkätfråga och diskuterade förbättringsåtgärder. Rådet har framåt fokus på att förbättra Tidaholms företagsklimat inom prioriterade områden. Ambitionen är att öka betyget inom de områden som berör attityder, bemötande och ökad dialog.

Målet med Näringslivsrådet är ökad dialog mellan näringsliv, politiker och tjänstepersoner i kommunen. Har du som driver ett företag i kommunen frågor du tycker att rådet ska ta upp kan du kontakta representanten för din bransch som kan lyfta frågan i rådet.

Näringslivsråd 4/10 2022: David Olsson tf. kommundirektör Tidaholms kommun, Mattias Andersson TEAB och TBAB, -kommunägda bolag, Runo Johansson kommunalråd-Tidaholms kommun, Mårten Fredriksson Hökensås Sportfiske-besöksnäring, Carl-Johan Willman LW Bygg- bygg, Bibban Steen, Hälsocenter-tjänsteföretag, Ulf Carlsson, Lantbrukare-Lantbruk/gröna näringar, Svante Schultz, ordf Företagarna, Linnea Bengtsson näringslivsstrateg Tidaholms kommun, Magnus Larsson, Sigurd Larssons Bygg-privat fastighetsägare och Johan Elgh samhällsbyggnadschef Tidaholms kommun.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se