Flisning av returträ och grönflis på ÅVC

Under vecka 35-36 flisas högarna på återvinningscentralen med mottaget returträ och grönflis från våra hushåll.

Flisen körs till fjärrvärmeverket här i Tidaholm för energiåtervinning. Korta transporter – det tycker vi är bra!

Var uppmärksam på att det är stora maskiner inne på området och respektera deras arbetsområde.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se