Färre arbetslösa i Tidaholm

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa visar att fyra kommuner i Skaraborg nu har en arbetslöshet på under 4 %. Tidaholm är en av dessa kommuner.

I maj månad var arbetslösheten 6,6 % i landet, 5,2 % i Skaraborg och 3,9 % i Tidaholms kommun. Arbetslösheten går neråt i samtliga Skaraborgs kommuner. Jämfört med samma period förra året har arbetslösheten i Tidaholm minskat med 1,9 %.

- Det är mycket bra att arbetslösheten går ner och särskilt glädjande att nergången märks även bland unga och utrikesfödda som är viktiga grupper att få in på arbetsmarknaden. Samtidigt måste vi öka våra ansträngningar för att attraheta mer arbetskraft till Tidaholm eftersom många av våra företag behöver kunna rekrytera personer med särskild kompetens, säger Runo Johansson (L), kommunalråd.

Enligt statistik från arbtsförmedlingen gick arbetslösheten i Tidaholm upp under 2020 men har minskat sedan 2021. Hittills i år har kurvan fortsatt att pekat neråt. I maj var 233 personer inskrivna som arbetssökande, jämfört med 357 i maj år 2021 och 380 år 2020.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se