Barn I Föräldrars Fokus (BIFF) - kurs för föräldrar som har separerat

Under hösten startar en ny kursomgång för föräldrar som har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör deras gemensamma barn. Syftet med kursen är att synliggöra barns behov och situation genom att arbeta med frågan: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Utbildningen vänder sig till föräldrar som bor i kommunerna Falköping och Tidaholm. Vi kommer att ha 3-4 gruppträffar á två timmar (fika ingår) i Falköping. Utbildningen är frivillig och kostnadsfri.

Nästa kurs startar i vecka 38.

Information och anmälan

För mer information och anmälan kontakta familjerådgivningen i Falköping. Telefontid: Måndag, onsdag och torsdag kl. 8.30-9.30.

Kontakt

Familjerådgivningen, Falköpings kommun

Telefon: 0515-88 62 59

E-post: familjeradgivningen@falkoping.se