Skolenkät ger Tidaholms grundskolor toppresultat

två elever på lektion

Skolinspektionens skolenkät 2022 ger ett toppresultat för Tidaholms kommuns grundskola. För elever i åk 5 är omdömet bäst i Skaraborg!

Tidaholms resultat står sig bra både i jämförelse med andra skolor i Skaraborg och i landet som helhet. Resultatet för elever i åk 5 är bäst i Skaraborg. I den årskursen utmärker sig elevernas upplevelse av inflytande extra positivt jämfört med andra kommuner. Även resultatet för elever i åk 8 ligger i Skaraborgstoppen, mycket tack vare höga betyg kring frågor om trygghet.

- Det är jätteroligt att vi hamnar högt upp i undersökningen och får positiv feedback inom många av de områden vi fokuserar på inom skolan i Tidaholm. Men ett bra betyg innebär såklart inte att det inte finns punkter att jobba vidare med, i åk 8 upplever eleverna att de behöver få mer färdigheter i kritiskt tänkande. Det är något vi får ta med oss framåt, säger Carina Ålebring Jonsson, kvalitetsutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Resultaten för vårdnadshavare i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ligger också i topp där vårdnadshavare är särskilt nöjda med de anpassningar som görs efter elevers behov.

Pedagogisk personal i grundskolan är mest nöjd med uppföljningen av kunskapsresultat, trygghet och studiero samt stödet från elevhälsan där medelvärdet ligger högt över deltagande kommuners resultat.

Skolenkäten genomförs vartannat år och är sedan 2018 ett av flera underlag i skolans systematiska kvalitetsarbete. Genom enkäten får kommunen viktiga synpunkter från elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal som bidrar till prioriteringar för ökad kvalitet och likvärdighet i kommunens skolor.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se