Tidaholms kommuns hållbarhetsredovisning 2021

Boxar med några av de globala målen tryckta på sig stående på trappan till stadshuset i Tidaholm

De globala målen för hållbar utveckling är en viktig del i kommunens målstyrningsarbete. Nu är hållbarhetsredogörelsen för år 2021 färdig och finns att ta del av här på webben.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

I Tidaholms kommun ska alla verksamheter arbeta för att nå de globala målen och en sammanställning över kommunens arbete med de globala målen görs årligen sedan 2019. Nu finns rapporten över arbetet år 2021 att ta del av.

I dokumentet beskrivs de globala målen och i de fall det finns data på hur Tidaholms kommun når målen i förhållande till andra svenska kommuner finns dessa med. Det finns också exempel på hur Tidaholms kommun arbetar för att uppnå målen.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se