Medborgardialog om framtidens skolorganisation

Kommunfullmäktige har beslutat att utreda ytterskolornas roll inom skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun. Nu planeras för två medborgardialoger där du har möjlighet att framföra dina åsikter.

Dialogerna kommer att hållas på kvällstid den 27 och 28 april.

27/4: För direkt berörda

Eftersom utredningen rör ytterskolorna specifikt är det ena tillfället, onsdag den 27 april, för de som direkt kan komma att bli berörda av eventuella förändringar: Vårdnadshavare till elever som går i förskola och skola i ytterskolorna i Ekedalen, Valstad och Fröjered. Dialogen hålls i matsalen på Ekedalens skola 17.30-19.30 och anmälan görs via en länk som kommer att skickas ut i vklass respektive Lämna/hämta till vårdnadshavare i berörda förskolor och skolor.

Om ditt barn går på en förskola i stan men tillhör skolorna i ytterområdena är du välkommen att kontakta kommunen för att anmäla dig till mötet den 27/4.

28/4: För alla intresserade

Den 28 april kl. 17.30-19.30 i Bibliotekshuset hålls en medborgardialog som är öppen för alla. Här är du som är intresserad eller indirekt berörd (exempelvis representanter från byalag) välkomna. För att det ska gå att hålla en dialog på ett bra sätt finns ett begränsat antal platser. Anmäl dig via länken.

Om utredningen

Syftet med utredningen som medborgardialogen är en del av är att ta fram ett underlag för strategiska vägval i det långsiktiga arbetet med att styra och utveckla utbildningsorganisationen i enlighet med skollagens intentioner. Förutom medborgardialogerna hålls ett flertal intervjuer med både lärare och elever.

Resultatet av medborgardialogen kommer att presenteras i en rapport som kommer att presenteras för barn- och utbildningsnämnden senast i slutet av juni.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se