Nu förbereds marken för de nya tomterna i Kungslena

Marken som förbereds för tomter i Kungslena

Nu är förberedelserna för de nya tomterna i Kungslena igång. Kommunen kommer under året att skapa åtta tomter för villor i den historiska byn.

De nya villorna ligger invid korsningen mellan väg 2878 och väg 2871 och kommer att få adressen Kalkbrukstigen 1-8. Området kommer att bli en naturlig förlängning av den befintliga byn och reglerna för byggnationen inom området ska bidra till att behålla och förstärka karaktären som finns i byn. Tomterna beräknas vara färdiga för överlåtelse hösten 2022.

Just nu pågår markarbeten inom det nya området.

- För oss på kommunen har ju arbetet med tomterna varit igång länge men det är kul nu när det börjar hända grejer som syns mer, säger Johan Elgh, Samhällsbyggnadschef på Tidaholms kommun.

Arbetet går som planerat med fokus på att bygga vatten och avlopp-system under gator. Bedömningen just nu är att sprängningsarbeten helt kommer kunna undvikas.

Hanteringen av jordmassor är utmanande, såväl matjord som mer packningsbara massor. Tidaholms kommun arbetar med lösningar kring masshantering så att såväl exploateringsprojektet som kommande köpares behov optimeras. En konsekvens som kan uppkomma är att en tomtköpare kommer behöva köpa mer fyllnadsmassor än man vanligtvis behöver räkna med. Dock kan tillgången till matjord för köparen vara väldigt förmånligt. Det kommer tydliggöras i samband med köpet hur förutsättningarna är på tomterna.

Tomtindelningen är klar

sidan om tomterna i Kungslena finns nu en ritning som visar tomtindelningen. Senare i vår planeras också för en visning av tomterna för alla som är intresserade.

- Det är jätteviktigt att de som är intresserade får möjlighet att besöka området och titta å de olika tomterna innan man bestämmer sig. Alla som ställt sig i tomtkö får uppdateringar på mail när vi har nyheter att berätta om området. Är man intresserad rekommenderar jag att man ställer sig i kön, säger Pernilla Andersson som är ansvarig för tomtkön.

I skrivandets stund är det 13 personer i kö till de åtta tomterna.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se