Nu öppnar kommunfullmäktige upp för allmänhetens frågestund

På grund av pandemin har inte frågestunden varit aktiv, men från och med kommunfullmäktiges möte den 28 mars finns det möjligt att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter.

Det innebär att kommunmedlemmar har möjlighet att ställa frågor som bedöms vara av allmänt intresse och gäller kommunens verksamhet till fullmäktiges ledamöter. Frågan ska vara skriftlig och lämnas till kommunledningsförvaltningens kansli senast sju arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde. Mer information hittar du här.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se