Ansökan till feriepraktik 2022 öppen

Feriepraktikant målar broräcke

Nu är ansökan till kommunens feriepraktik inför sommaren 2022 öppen.

Feriepraktik är till för dig som går i åk 9, åk 1 eller åk 2 på gymnasiet, samt inskriven under kommunala aktivitetsansvaret (KAA, ej gräns på 18 år), förutsatt att du ännu inte fyllt 18 år vid praktikperiodens början. Du måste även vara folkbokförd i Tidaholms kommun och ha ett svenskt personnummer (eller samordningsnummer).

De verksamheter som blir sökbara i år är inom barnomsorg, samhällsbyggnad, kultur och fritid inklusive inom vissa föreningar i Tidaholm och ev. omsorg (beroende på om pandemin fortsätter).

All information finns på sidan om feriepraktik.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se