Du kan vara en av dem som får svara på enkäten Hälsa på lika villkor?

Under våren får cirka 90 000 personer som bor i Västra Götaland enkäten ”Hälsa på lika villkor?” hem i brevlådan.

Tidaholms kommun deltar i den nationella hälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Är du en av de 1000 personer i kommunen som får enkäten hem i brevlådan? Enkäten handlar om invånarnas hälsa och levnadsvanor, och svaren ligger till grund för planeringen av folkhälsoinsatser i kommunen.

Om du är utvald att besvara enkäten kan du göra en god insats både för dig själv och andra. ”Hälsa på lika villkor?” ger politikerna ett bra underlag kring hur vi som bor i Västra Götaland mår. Genom den kunskapen fattar de beslut som rör din och andras hälsa.

  • Syftet med enkäten ”Hälsa på lika villkor” är att ta reda på hur människorna i Västra Götaland mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid.
  • Genom enkäten kan vi också se om det finns skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika grupper i samhället.
  • Med hjälp av resultaten från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

”Hälsa på lika villkor?” skickas ut i februari och avslutas i maj 2022.

Mer information hittar du hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se