Kommunfullmäktige genomförs digitalt 31/1

ordförandeklubba

På måndag kommer kommunfullmäktige i Tidaholm att återigen ha ett helt digitalt sammanträde.

I höstas återgick kommunfullmäktige till att träffas fysiskt på plats men nu när smittläget är mycket allvarligt i hela Skaraborg, har presidiet beslutat att ha sammanträdet digitalt. På måndagens möte kommer därför endast ett fåtal personer vara på plats i lokalen för mötet, övriga ledamöter är med digitalt.

Mötet kommer som vanligt att webbsändas så att alla som önskar kan ta del av det. Länk till sändningen finns på tidaholm.se innan mötet startar. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. På grund av läget med den ökade smittspridningen i samhället rekommenderar kommunen just nu alla som vill följa mötet att göra det via webben.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se