Tidaholmare ger kommunen gott betyg

Mamma och dotter

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning visar 95,5 % av svarspersonerna anser att Tidaholms kommun är en bra plats att bo och leva på. Glädjande är också att 92 % anser att kommunen erbjuder möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva.

Under hösten 2021 erbjöds 1 200 Tidaholmare att delta i SCB:s medborgarundersökning. Totalt 448 personer, eller 37 procent av de tillfrågade, besvarade enkäten.

Totalt 84 procent av svarspersonerna anser att kommunen sköter sina olika verksamheter bra. Särskilt nöjda är Tidaholmarna med verksamheter inom skola och omsorg. Inom detta verksamhetsområde tillhör Tidaholm i flera fall den fjärdedel av de 161 deltagande kommunerna där medborgarna är mest nöjda.

Drygt 91 procent anser att vuxenutbildningen fungerar bra. 90 procent anser att gymnasieskolan fungerar bra, och 87 procent anser att grundskolan fungerar bra. Även kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning får ett gott betyg, där 90 procent anser att det fungerar bra.

Tidaholmarna är också mer nöjda än den genomsnittliga kommunens invånare vad gäller bibliotek, kulturliv och mötesplatser. Bibliotekets utbud av böcker, tidskrifter och digitala källor uppskattas av en stor majoritet.

Medborgarna är även nöjda med utbudet av ställen för äldre att träffas på: 71 procent av svarspersonerna anser att detta är bra, vilket placerar Tidaholm bland de tre kommuner där medborgarna är mest nöjda. En mindre andel, 40 procent, anser att det finns ett bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen. Även detta resultat är dock bättre än genomsnittet bland de deltagande kommunerna.

Enkäten visar också vad medborgarna är mindre nöjda med. Dit hör bland annat snöröjning av gator och vägar, öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt polisens närvaro i kommunen.

Om undersökningen

Undersökningen omfattar 128 frågor fördelat på 15 olika områden. Resultatet används bland annat för att följa upp kommunens mål och identifiera utvecklingsområden i kommunens verksamheter. Statistiken kommer nu att analyseras av kommunen för att få en nyanserad bild av medborgarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i Tidahoms kommun.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se