Hej, mitt vinterland nu är ja här!

Vintern är här och arbetet har påbörjats för att hålla våra vägar och gator snö- och halkfria, så att vi alla kan ta oss fram på ett säker sätt.

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, parkeringsplatser samt gång- och cykelbanor. I första hand prioriteras gång- och cykelbanor, större gator och genomfartsleder. Det ska falla fem till tio centimeter snö innan man börjar snöröja. Under icke ordinarie arbetstid har vi fyra maskiner i gång i tätorter och på ytterområdena är det entreprenörer som kör de prioriterade vägarna, de andra vägarna får vänta till den ordinarie arbetstiden startat och betas då av en efter en.

Vid risk för halka halkbekämpas gatorna kontinuerligt och även då i en prioriterad ordningsföljd. Vissa situationer kan skapa snabba omslag som till exempel underkylt regn. Det är därför viktigt att du alltid går, cyklar eller kör efter väglagets förutsättningar.

Behöver du sand, grus eller flis för halkbekämpning för eget bruk är du hjärtligt välkommen att fylla en hink vid kommunens förråd på Västra Ringvägen 2. Behållarna är placerade utanför grindarna vid förrådets infart från Ramstorpsvägen.

Vi gör så gott vi kan, men ibland kan det vara svårt att hindra naturen. Då blir vi tacksamma för att du hör av dig med ditt ärende så vi kan förhindra att en olycka sker.

  • För icke akuta ärenden går det bra att lämna in en felanmälan på tidaholm.se Länk till annan webbplats..
  • Akuta ärenden hänvisas till Kontaktcenter på tel. 0502-60 60 00 för snabbare hantering.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se