Forsenskolan - Projekt för allas lika värde

Forsenskolan i Tidaholms kommun arbetar just nu med ett projekt av Hudiksteatern "Barn föds inte med fördomar". Projektet bygger på filmen Catwalk och är ett öppet projekt med fokus på allas lika värde.

Under november månad arrangeras Tillsammans-veckorna i Tidaholms kommun. Syftet är att uppmärksamma och sprida ett budskap om medmänsklighet och gemenskap. Under veckorna arrangeras, precis som föregående år, olika föreläsningar och aktiviteter som utmanar normer, lyfter engagemang och hyllar olikheter som knyter an till Forsenskolans projekt.

Projektet har hittills genomförts i 27 kommuner i Sverige och över 50 000 grundskolebarn har deltagit! I projektet finns ett uppdrag i form av en tävling där man ska göra goda gärningar. Där har Forsenskolan röstat fram en kalender som de valt att dela på Instagram. Kontot de skapat för ändamålet heter ”Tillsammanskalender”, där kommer skolan varje dag under 1-24 december dela ut uppmaningar/uppdrag som knyter an till ordet Tillsammans och alla människors lika värde.

Samtidigt görs en insamling till organisationen "HjärtatillHjärta" som nu har en insamling för att kunna sprida kunskap i länder där människor med funktionsvariationer lever utanför samhället och där föräldrar till dessa barn uppmanas att lämna bort dem.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se