Tänk säkert – informationssäkerhet i vardagen

Logotyp för informationssatsningen Tänk säkert samt polisen och MSB

Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer. Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga. Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder så kan du skydda dig bättre i ditt uppkopplade liv.

Checklista för att skydda dig mot nätfiske och skadlig kod

Här nedan följer tips kring vad du kan tänka på innan du klickar på en bifogad fil eller länk. Innan du klickar på en länk eller bilaga, ställ följande frågor till dig själv:

  • Är det oväntat att jag får ett mejl från den personen/avsändaren vid den här tidpunkten?
  • Uppmanas jag agera snabbt, är det bråttom, ett tidsbegränsat erbjudande eller för bra för att vara sant?
  • Tycker jag att språket, tonfallet, enstaka ordval avviker från hur avsändaren brukar skriva eller finns det enstaka stavfel?
  • Uppmanas jag att lämna ifrån mig lösenord eller kort- eller kontonummer eller lösenord?
  • Ser den bifogade bilagan eller länken konstig ut? Ser den ut att komma från en känd aktör?

Om du svarar ja på någon av ovanstående frågor bör du kontrollera avsändaren via andra kanaler. Kontakta dem och kontrollera om de verkligen har försökt att kontakta dig.

Mer information

Tänk säkert är en kampanj från myndigheten för samhällsskydd och beredskap och syftar till att öka allmänhetens medvetenhet kring informationssäkerhet. Läs mer om hur du kan skydda dig på msb.se Länk till annan webbplats..

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se