Kronprinsessparet i digitalt samtal med Tidaholms kommunalråd

Anna-Karin Skatt (S) och Kronprinsessparet

På måndagseftermiddagen hade kommunalråd Anna-Karin Skatt (S) ett digitalt samtal med Kronprinsessa Victoria och prins Daniel. Under samtalet lyftes stora och små frågor som är aktuella för Tidaholms kommun.

- Jag är imponerad av kronprinsessparets engagemang i såväl stora som små frågor. Under vårt samtal visade de ett stort intresse för kommunenens arbete under pandemin men också för hur det går för företag på orten och ville höra om våra tankar kring samhällsutvecklingen framåt. Det var ett givande samtal och roligt att de visar intresse för Tidaholm! säger Anna-Karin Skatt (S), kommunalråd.

Delar av samtalet kretsade kring kommunens arbete med pandemin. Kronprinsessparet var intresserade av kommunens utmaningar och lösningar kring hanteringen av restriktionerna. Här lyftes flera insatser i syfte att hitta nya lösningar, både från näringslivet, företag och kommunens förvaltningar. Vikten av att arbeta mot våld i nära relationer och att säkerställa barns hälsa och välmående lyftes också.

Kronprinsessparet hade också frågor kring framtiden i Tidaholm och fick information både om Kriminalvårdens utbyggnad, Nobias flytt och satsningar på ökad detaljplanering och projekt, exemplevis Rosenberg.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se