Förskola & skola: Särskilda regler kring milda symtom kvarstår

Tidaholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kvarstår regler kring att barn inte får komma till skola eller förskola med milda sjukdomssymtom.

Reglerna finns för att förhindra smittspridning av covid-19 men om alla följer reglerna kommer vi även att minska spridningen av vanliga förkylningar och andra sjukdomar.

Några av de anpassningar som infördes våren 2020 pga covid-19 kvarstår. Anpassningarna som gäller tillsvidare är att barn lämnas och hämtas utomhus, utvecklingssamtal/återkopplingssamtal sker digitalt. I särskilda undantagsfall sker de fysiskt. Inskolning sker i största möjliga mån utomhus.

Följande gäller för samtliga

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Symtomen är precis som hos vuxna svåra att skilja från andra vanliga luftvägsinfektioner. Hosta och/eller feber men även andra besvär som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk är vanliga. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Testning

Genom testning kan diagnosen covid-19 fastställas, även barn kan testas. Kontakta din vårdcentral eller 1177 vid behov av sjukvårdsrådgivning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever från förskoleklass med symtom på covid-19 ska testa sig. Om en elev har konstaterad smitta bör kontakt tas med aktuell skola.

Den som tidigare haft konstaterad covid-19 ska ändå följa samma rekommendationer vid nya infektionstillfällen.

Allergi

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

Komma tillbaka till förskola/skola

Utan provtagning

Barnet ska stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period ska nära kontakt med personer utanför hushållet undvikas. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Vid negativt provsvar

När barnets/elevens allmäntillstånd tillåter. Observera att barnet inte ska vara smittsamt när det kommer tillbaka även om det är bekräftat att symtomen inte beror på covid-19.

Vid positivt provsvar

Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller, mer information ges av sjukvården. Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se