Restriktioner kvarstår för förskola & skola

För att förhindra smittspridning av covid-19 på våra skolor och förskolor fortsätter restriktioner att gälla även nu under höstterminen.

Nytt inför hösten är att skolan kan använda förenklad provtagning för smittspårning med ett så kallat gurgeltest. Provtagningsutrustningen lämnas då ut via skolan. Om denna typ av test blir aktuellt kommer mer information via skolan.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502-60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se