Är du utvald? Tidaholms kommun är med i SCB:s medborgarundersökning

Man tittar mot kameran

Snart kan du som bor i Tidaholm få en förfrågan om att svara på frågor om kommunen. Genom att svara är du med och påverkar kommunens arbete.

Det är slumpen som avgör vilka Tidaholmare som tillfrågas om att svar på frågorna i enkäten. Att många väljer att svara är mycket viktigt för kommunens fortsatta arbete med kvalitet och utveckling.

- När kommunen mäter om vi uppnår olika mål är den här undersökningen ofta viktig för bedömningen. Ju fler som svarar desto bättre koll får vi på vad invånarna tycker om kommunen och vad som behöver förbättras framöver. Att svara på den här enkäten ger effekt! säger Lena Kulin, kommunens kvalitets- och verksamhetsutvecklare.

Om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se