Dometic expanderar i kommunens lokaler

Kommunen utökar nu hyreskontraktet med företaget Dometic som inom kort kommer att disponera stora delar av fabriksytorna mot Ringvägen på Brukets industriområde. Företaget planerar nu att utöka sin verksamhet och nyrekrytera i Tidaholm.

- Det är riktig goda nyheter vi får från Dometic, det är alltid positivt när det går bra för lokala företag men extra roligt just nu, eftersom vi ett tungt besked i färskt minne. Tack vare Dometics satsningar, kriminalvårdens utbyggnad och beskedet om att en del av Nobias verksamhet stannar i Tidaholm har vi en bra framtidskänsla, säger Tony Pettersson (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Dometic tillhandahåller produkter och lösningar för användning i fritidsfordon, fritidsbåtar, arbetsbåtar, lastbilar med mera. Företaget har 22 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder med försäljning i cirka 100 länder. De roller Dometic just nu rekryterar till Tidaholm är produktionsledare, arbetsmiljöingenjör, materialstyrare, produktionstekniker, processtekniker, verktygsmakare, underhållstekniker samt produktionspersonal. Bemanningen kommer att successivt att öka ytterligare i takt med att produktionsvolymen höjs inom ramen för kapacitetshöjande investeringar.

- Det är riktigt roligt att se hur ett större företag satsar i Tidaholm. Vi har många företag som arbetar med automation mot industrier på orten men den här typen av tillverkningsindustri är en av grundbultarna i företagstraditionen i Tidaholm, säger Johan Elgh, Samhällsbyggnadschef på Tidaholms kommun.

Tidaholms kommun arbetar för att kunna erbjuda industrier olika möjligheter för etablering och expansion. Dometic finns på kommunens industriområde Bruket där ytterligare några lokaler finns vakanta. Utöver industriområdet driver kommunen flera processer i syfte att färdigsställa områden till att bli redo att exploateras för nya industrier.

- Det finns kapacitet att välkomna fler industrier till Tidaholm och gärna bygga vidare på automatiseringsklustret som växer sig starkare i Tidaholm/Skövde området! En av våra stora fördelar är att det finns kapacitet över för att leverera lokalproducerad, förnybar energi via Tidaholms energi, billig industrimark samt att vi har många erfarna industriarbetare på orten, avslutar Johan Elgh.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se