Eldningsförbud från 16/6 upphävt

Eldningsförbudet som infördes den 16/6 är nu upphävt.

Tidaholms kommun har haft nederbörd under den senaste perioden och brandrisken har gått ner så att eldningsförbud inte längre är motiverat. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur brandrisksynpunkt.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs uppmanar dock fortsatt till försiktighet vid grillning eller eldning utomhus. Anledning är att det fortfarande kan vara torrt på vissa platser.

Kontakt

Samhälsskydd mellersta Skaraborg

Telefon: 0515-88 58 80

E-post: ksc@falkoping.se