Kommunfullmäktiges digitala möte avbröts på grund av tekniska problem

Kommunfullmäktige den 29 mars stötte på tekniska problem tidigt under mötet. Mötet avbröts och inom kort kommer information om när ett ersättningsmöte kan hållas.

- Trots mycket förberedelser, justeringar utifrån tidigare möten och tester så fungerade inte systemet vi använder för digitala politiska möten på det sätt det borde. Det är beklagligt och något vi kommer att lyfta med leverantören av systemet, säger David Olsson, IT-chef på Tidaholms kommun.

För att kunna hålla digitala politiska möten ska alla kunna vara med på lika villkor. Det innebär bland annat att alla ska kunna se varandra. Särskilt viktigt är det att kunna se den som pratar. Under måndagskvällens möte var det just ledamöternas delade video som inte fungerade på det sätt det är tänkt.

Eftersom ledamöterna inte kunde delta i mötet på det sätt det är tänkt togs beslutet att ajournera (avbryta) mötet efter ett par försök. Möte kommer att återupptas en annan dag. Information om ny tid för mötet kommer bland annat att presenteras på kommunens webbplats.

Kontakt

Miranda Bergsten

Kommunikationsstrateg

Telefon: 0502-60 60 32

E-post: miranda.bergsten@tidaholm.se