Rudbecksgymnasiet bedriver minst 20% närundervisning under vecka 14 och 15

Sedan den 17 februari gäller skärpta regionala rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 i Västra Götaland. Det framgår bland annat att gymnasieskolor rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden. Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt. 

Med hänsyn till rekommendationerna avser Rudbecksgymnasiet att bedriva minst 20% närundervisning under vecka 14 och 15.

Årskurserna får växelvis undervisning på skolan respektive fjärr- och distansundervisning enligt följande:

Vecka 14

  • Årskurs 1 har närundervisning på skolan onsdag, övriga dagar fjärr- och distansstudier.
  • Årskurs 2–3 Yrkesförberedande program har närundervisning på skolan torsdag, övriga dagar fjärr- och distansstudier.
  • Årskurs 2–3 Högskoleförberedande program har närundervisning på skolan fredag, övriga dagar fjärr- och distansstudier.

Vecka 15

  • Årskurs 2–3 Yrkesförberedande program har närundervisning på skolan måndag och tisdag, övriga dagar fjärr- och distansstudier.
  • Årskurs 2–3 Högskoleförberedande program har närundervisning på skolan onsdag och torsdag, övriga dagar fjärr- och distansstudier.
  • Årskurs 1 har närundervisning på skolan fredag, övriga dagar fjärr- och distansstudier.

Följande grupper/elever omfattas inte av fjärr- och distansundervisning, utan ska enbart ha närundervisning:

  • Elever på introduktionsprogram, undantag kan göras för enskild elev.
  • Elever i specialklasser.
  • Enskilda elever vid enstaka tillfällen.
  • Vissa elevgrupper vid enstaka tillfällen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) pågår som vanligt för berörda klasser.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502-60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se