Granskning av ny översiktsplan

Dokumenten som utgör handlingarna för granskningen

Tidaholms kommun bjuder in till granskningsutställning för kommande översiktsplan för Tidaholms kommun - ÖP 2030! Granskningstiden pågår mellan 15 mars till och med 16 maj 2021.

Vi rekommenderar att du tar del av handlingarna här på webben. Du hittar alla dokument på sida Översiktsplan.

Handlingarna finns också på Bibliotekshuset.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se