Stödformer gör utomhusbesök

Personalen inom stödformer

Nu kommer omvårdnadsförvaltningens avdelning Stödformer ut till dig! Vi svarar på frågor om det stöd och aktiviteter kommunen kan erbjuda och delar ut vårprogrammet.

Under det senaste året har många aktiviteter för seniorer behövt ställas in på grund av pandemin. För att få kontakt med dig som skulle kunna nyttja det stöd kommunen vanligtvis erbjuder, samt hålla kontakten med dig vi brukar träffa på våra aktiviteter, kommer vi nu ut till dig! Under fyra veckor gör vi besök på olika platser runt om i Tidaholm. Kom och träffa oss för en kort pratstund och hämta din kopia av vårt vårprogram.

Vi träffas ute och givetvis håller vi avstånd till varandra.

Kan du inte komma men vill ha kontakt med oss så är du varmt välkommen att ringa!

Plats och tid

Stormsvalan/Stensiken

Utanför S:a Ringvägen 4b. Tisdag kl. 10 den 23 feb, 9 mars, 23 mars, 6 april.

Fredsgatan/Villagatan/Trädgårdsgatan

Utanför Fredsgatan 6 bilporten. Tisdag kl. 11 den 23 feb, 9 mars, 23 mars, 6 april.

Ramstorp/Idrottsgatan

Junibackens kvarterslokal, Ramstorpsvägen. Tisdag kl. 14 den 23 feb, 9 mars, 23 mars, 6 april.

Trollet/Tårpilen

Utanför Hörnviksgatans kvarterslokal. Tisdag kl. 15 den 23 feb, 9 mars, 23 mars, 6 april.

Innerstaden

Utanför Golden tai f.d. Bates, Nya Torget. Torsdag kl. 10 den 25 feb, 11 mars, 25 mars, 8 april.

Hjälmgatan/Dyckertsg, Ö.Drottningv./ Brogatan

Utanför Dyckertsgatan 7. Torsdag kl. 11 den 25 feb, 11 mars, 25 mars, 8 april.

Tändstickan

Utanför V.Drottningv. 13D. Torsdag kl. 14 den 25 feb, 11 mars, 25 mars, 8 april.

V Drottningvägen/Hägnevägen/Solkulleg.

Vid grusplanen vid Hägnev/VDV. Torsdag kl. 15 den 25 feb, 11 mars, 25 mars, 8 april.

N:a.Kungsvägen / Skolgatan

Utanför Skolgatan 20 A. Tisdag kl. 10 den 2 mars, 16 mars, 30 mars, 13 april.

Smedjegatan, von Essens väg/plats.

Vid von Essens Plats. Tisdag kl. 11 den 2 mars, 16 mars, 30 mars, 13 april.

Ekedalen

Vid informationstavlan utanför Lindängen. Torsdag kl. 10 den 18 mars, 15 april.

Fröjered

Utanför församlingshemmet. Torsdag kl. 10 den 18 mars, 15 april.

Kontakt

Stödformer

Telefon: 0502-60 64 65

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se