Inställt kommunfullmäktige 22 februari

ordförandeklubba

Kommunfullmäktiges sammanträde ställs in den 22 februari på grund av få anmälda ärenden.

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är måndag 29 mars kl.18

Sammanträden kommunfullmäktige 2021

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se